شاه کیخسرو باوندی

(تغییرمسیر از کیخسرو باوندی)

شاه کیخسرو یکی از اسپهبدان خاندان باوندیان از ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۸ میلادی بود. او برادر و جانشین شهریار پنجم شد.

شاه کیخسرو
شاه مازندران
سلطنت۱۳۱۰–۱۳۲۸
پیشینشهریار پنجم
جانشینشرف‌الملوک
درگذشته۱۳۲۸
فرزند(ان)شرف‌الملوک
حسن باوندی
دودمانباوندیان
پدرشهریار پنجم

زندگی‌نامهویرایش

پس از مرگ شهریار پنجم در ۱۳۱۰ میلادی، بین برادران او، کیخسرو و شمس‌الملوک محمد اختلاف بر سر جانشینی به وجود آمد. کیخسرو در این میان با حمایت ایلخانان مغول کوتلوشاه رقیب را برانداخت و به اسپهبدی رسید. شمس‌الملوک سعی کرد مجدداً به حکومت دست یابد ولی شاه کیخسرو او را به قتل رساند.

کوتلوشاه پس از آن به شاه کیخسرو حمله کرده و آمل را فتح کرد. شاه کیخسرو همراه با اهل بیت خود آمل را ترک کرده و نزد پادوسپانیان، نصیرالدین شهریار، پناهنده شد ولی موفق به بازگشت به مقام خود نگردید. مجدداً در تلاشی به تالش چوبانی، امیر خراسان، در ۱۳۱۷, پناه برد و با کمک او به قدرت رسید. او در سال ۱۳۲۸ درگذشت و شرف‌الملوک باوندی جانشینش شد.

منابعویرایش

  • Madelung, W. (1984). "ĀL-E BĀVAND (BAVANDIDS)". Encyclopaedia Iranica, Vol. I, Fasc. 7. London u.a.: Routledge & Kegan Paul. pp. 747–753. ISBN 90-04-08114-3.
عنوان سلطنتی
پیشین:
شهریار پنجم
اسپهبد باوندیان پسین:
شرف‌الملوک