باز کردن منو اصلی

کوی اپیوه یا کی اپیوه در اوستا پسر کی قباد است. در زامیادیشت آمده که دارای فره کیانی بوده. در فروردین یشت نیز به نام کوی ائیپی ونگهو یاد شده‌است. در فصل ۳۱ بندهش در بند ۲۵ مندرج است که از کواد، کی اپیوه به وجود آمد. کی آرش، کی ویارش، کی پسیان، و کیکاوس از کی اپیوه به وجود آمدند. سیاوخش از کیکاوس و کیخسرو از سیاوخش به وجود آمد.[۱]

پانویسویرایش

  1. دانشنامهٔ مزدیسنا، ص ۳۹۸

منابعویرایش

  • اوشیدری، جهانگیر (۱۳۷۱دانشنامهٔ مزدیسنا، واژه‌نامهٔ توضیحی آیین زرتشت، تهران: نشر مرکز، شابک ۹۶۴-۳۰۵-۳۰۷-۵