گاما مرغ بهشتی

گاما مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

گاما مرغ بهشتی
Apus constellation map.svg
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۶h ۳۳m ۲۷.۰۸۳۵s
میل ‏ ۴۹.۷۳۲″ ۵۳′ ‎−۷۸°
قدر ظاهری (ع) ۳.۸۷۲
مشخصات
نوع طیف G9III
شاخص رنگ U−B 0.62
شاخص رنگ B−V 0.91
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۵.۴ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱۲۵.۶۸ mas/yr
میل: -۷۷.۵۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۲۰.۴۴ mas
قدر مطلق (MV)۴.۷۷۷
جزئیات
جرم۲.۳ M
شعاع۱۱.۲ R
درخشندگی۷۱ L
درجه حرارت۵,۰۱۱ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
GJ 626.1, FK5 611, HD 147675, HIP 81065, SAO 257407, HR 6102.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش