گام ماژور یا گام بزرگ (به انگلیسی: Major Scale) یا (گام‌های دیاتونیک).

یک گام ماژور یا بزرگ از هفت نت به اضافه تکرار نت اول در اکتاو تشکیل می‌شود. ساده‌ترین گام بزرگ گام دو ماژور است (ماژور طبیعی).

در پیانو بدون نواختن کلیدهای سیاه (دیز و بمل) و فقط با نواختن کلیدهای سفید (از نت دو تا دو بعدی) قابل اجرا است.

گام دو بزرگ

ساختار گام‌های ماژور

ویرایش

هر گام شامل ۸ نت می‌باشد. گام به ۲ دسته مساوی تقسیم می‌شود، که در هر دسته ۴ نت قرار می‌گیرد. نام هر دسته دانگ است. گام‌های ماژور شامل ۲ دانگ می‌باشند. در گام‌های ماژور فاصله بین دانگ اول و دوم ۱ پرده است. در گام‌های ماژور، به صورت کلی فاصله بین درجات سوم و چهارم / هفتم و هشتم، نیم پرده و بین بقیه درجات ۱ پرده است.

گام دو ماژور الگوی (طبیعی) گام‌های ماژور است؛ یعنی اگر از نت دو، هفت نت به جلو برویم و نت هشتم نت دو باشد (در اکتاو بعد)، در این حالت ما گام دو ماژور (طبیعی) بدست آورده‌ایم.

 
الگوی فاصله‌ها در گام بزرگ

نام درجات در هر گام

ویرایش
  1. پایه (نت اول)
  2. روپایه (نت دوم)
  3. میانی (نت سوم)
  4. زیرنمایان (نت چهارم)
  5. نمایان (نت پنجم)
  6. رونمایان (نت ششم)
  7. محسوس (نت هفتم)
  8. هنگام (نت هشتم)

انواع گام‌های ماژور

ویرایش

به‌طور کلی گام‌های ماژور به ۲ دسته تقسیم می‌شوند:

  1. گام‌های ماژور دیز دار♯
  2. گام‌های ماژور بمل دار ♭

دایرهٔ پنجم‌ها

ویرایش

همیشه برای پیدا کردن پایه گام بعدی (در گام‌های ماژور دیز دار) لازم است تا پنج نت به جلو رفته و نت پنجم (نمایان)پایه گام بعدی ما خواهد بود. برای پیدا کردن پایه گام بعدی در گام‌های ماژور بمل دار، کافیست که از پایه هر گام ۴ نت به جلو رفته (زیرنمایان) یا ۵ نت به عقب برگردیم تا پایه گام بعدی مشخص شود.

دایره پنجم‌ها الگویست جهت نشان دادن توالی پایه‌های هر گام، توالی علائم دیز و بمل و تعداد آن.

 

اعداد روی دایره تعداد دیزها و بمل‌ها را در هر گام نشان می‌دهد (دیزها در جهت عقربه‌های ساعت و بمل‌ها در خلاف آن) و حروف داخل دایره، گام مینور نسبی آن است.

منابع

ویرایش