گردوی یا کردی، شخصیت تاریخی با وجههٔ داستانی در شاهنامه و برادر بهرام چوبین و گردیه، با برادر خود مخالف بود و خسرو پرویز را در برابر او یاری داد.

چون خسرو پرویز تاج وتخت را پس گرفت، کشوری را به گردوی داد.[۱]

پانویسویرایش

  1. شریفی. فرهنگ ادبیات فارسی. ۱۲۰۳

منابعویرایش

شریفی، محمد. فرهنگ ادبیات فارسی. تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو، ۱۳۸۷