گرگ‌چهره

سرده‌ای از زشت‌سیمایان
گرگ‌چهره
Lycaenops FMNH.jpg
گرگ‌چهره، Lycaenops
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
راسته: ددکاوان
Lycaenops BW.jpg

گرگ‌چهره یا لیکانوپس (نام علمی: Lycaenops) یک سرده از تیره زشت‌سیمایان است که بین ۲۷۰ تا ۲۵۱ میلیون سال پیش در دوره پرمین می زیست گرگ چهره جانوری گوشت خوار بود که حدود ۱ متر طول داشت و احتمالا مانند گرگ های امروزین به صورت گله ای شکار می کرده است شکارهای عمده این گونه شامل خزندگان کوچک و دوسگ دندان بود.

شجره نامهویرایش

Gorgonopsia 

Aloposaurus

Cyonosaurus

آئلوسور

زشت‌سیمایان

Scylacognathus

Eoarctops

زشت‌سیما

Njalila

Lycaenops

خرس‌آرواره

اینوسترانسویا

Rubidgeinae

Aelurognathus

روبیدجی

Sycosaurus

Clelandina

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش