گزارش یگر
Bundesarchiv Bild 183-B0716-0005-007, Oberstes Gericht, Globke-Prozess, Beweisstück.jpg
ماه[n ۱] ثبت‌ها کشته‌ها
ژوئن ۱ ثبت ۴٬۰۰۰
ژوئیه ۲۰ ثبت ۴٬۴۰۰
اوت ۳۳ ثبت ۴۷٬۹۰۶
سپتامبر ۳۸ ثبت ۴۰٬۹۹۷
اکتبر ۱۲ ثبت ۳۱٬۸۲۹
نوامبر ۱۰ ثبت ۸٬۲۱۱

گزارش یگر (انگلیسی: Jäger Report‎) گزارشی است که در یک دسامبر ۱۹۴۱ توسط کارل یگر (فرمانده یکی از یگان‌های ویژه گروه A آینزاتس‌گروپن که همراه با گروه ارتش شمالی در عملیات بارباروسا پیشروی می‌کرد) نوشته شد.این گزارش یکی از مهم‌ترین اسنادیست که وقوع هولوکاست در لیتوانی، لتونی و بلاروس را ثابت می‌کند.این گزارش ۹ صفحه‌ای در ۵ کپی تهیه شد.اما تنها یکی از آن‌ها در سال ۱۹۴۴ در زمان تصرف دوباره لیتوانی به دست ارتش شوروی به دست آمد.

گزارش یگر شامل فعالیت‌های جوخه‌های مرگ آینزاتس‌کماندو ۳ و رول‌کماندو هامان از ۲ ژوئیه تا ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ در لیتوانی، لتونی و بلاروس است؛هم‌چنین اسنادی از محل و تاریخ کشتارها، شمار قربانیان (۱۳۷٬۳۴۶ نفر) و دلیل کشتن آن‌ها (یهودی بودن، کمونیست بودن، مجرم بودن و غیره).در مجموع ۱۱۲ اعدام در ۷۱ محل مختلف در این سه کشور صورت گرفت.در ۹ فوریه ۱۹۴۲ یگر در نوشته‌ای به قلم خود برای فرانتس اشتالکر تعداد را به ۱۳۸٬۲۷۲ نفر (شامل ۱۳۶٬۴۲۱ یهودی که ۴۶٬۴۰۳ نفر مرد، ۵۵٬۵۵۶ نفر زن و ۳۴٬۴۶۴ نفر کودک بودند، ۱٬۰۶۴ کمونیست، ۶۵۳ معلول ذهنی و ۱۳۴ نفر دیگر) رساند.این گزارش هم‌چنین بیان می‌کند که در لیتوانی به غیر از ۳۴٬۵۰۰ کارگر یهودی و خانواده‌هایشان در گتو کونو، گتو شولی و گتو ویلنا، هیچ یهودی دیگری وجود ندارد.

گزارشویرایش

تاریخ[۱] مکان یهودیان[n ۲] دیگران[n ۳] جمع[n ۴] توضیحات
مرد زن کودک
۴ ژوئیه ۱۹۴۱ Kaunas Seventh Fort ۴۱۶ ۴۷ ۴۶۳ به دست پارتیزان‌های لیتوانیایی
۶ ژوئیه Kaunas Seventh Fort ۲٬۵۱۴ ۲٬۵۱۴ به دست پارتیزان‌های لیتوانیایی
۷ ژوئیه ماریامپوله ۳۲ ۳۲ به‌دست رول‌کماندو هامان
۸ ژوئیه ماریامپوله ۱۴ ۵ ۱۹
۸ ژوئیه گیرکالنیس ۶ ۶ قربانیان مقامات کمونیست
۹ ژوئیه وند ژیوگالا ۳۲ ۲ ۴ ۳۸
۹ ژوئیه Kaunas Seventh Fort ۲۱ ۳ ۲۴
۱۴ ژوئیه ماریامپوله ۲۱ ۱۰ ۳۱
۱۷ ژوئیه بابتای ۶ ۲ ۸ قربانیان همه کمونیست
۱۸ ژوئیه ماریامپوله ۳۹ ۱۴ ۵۳
۱۹ ژوئیه Kaunas Seventh Fort ۱۷ ۲ ۷ ۲۶
۲۱ ژوئیه پانه‌وژیس ۵۹ ۱۱ ۳۳ ۱۰۳
۲۲ ژوئیه پانه‌وژیس ۱ ۱
۲۳ ژوئیه کداینیای ۸۳ ۱۲ ۳۰ ۱۲۵
۲۵ ژوئیه ماریامپوله ۹۰ ۱۳ ۱۰۳
۲۸ ژوئیه پانه‌وژیس ۲۳۴ ۱۵ ۳۹ ۲۸۸
۲۹ ژوئیه راسینیای ۲۵۴ ۳ ۲۵۷
۳۰ ژوئیه آریوگالا ۲۷ ۱۱ ۳۸
۳۱ ژوئیه اوتنا ۲۳۵ ۱۶ ۵ ۲۵۶
۳۱ ژوئیه وند ژیوگالا ۱۳ ۲ ۱۵
۱ اوت اوکمرگه ۲۵۴ ۴۲ ۴ ۳۰۰
۲ اوت Kaunas Fourth Fort ۱۷۱ ۳۴ ۴ ۲۰۹
۴ اوت پانه‌وژیس ۳۶۲ ۴۱ ۱۹ ۴۲۲
۵ اوت راسینیای ۲۱۳ ۶۶ ۲۷۹
۷ اوت اوتنا ۴۸۳ ۸۷ ۱ ۵۷۱
۸ اوت اوکمرگه ۶۲۰ ۸۲ ۷۰۲
۹ اوت Kaunas Fourth Fort ۴۸۴ ۵۰ ۵۳۴
۱۱ اوت پانه‌وژیس ۴۵۰ ۴۸ ۲ ۵۰۰
۱۳ اوت الیتاس ۶۱۷ ۱۰۰ ۱ ۷۱۹ (اشتباه در محاسبه)
۱۴ اوت یوناوا ۴۹۷ ۵۵ ۵۵۲
۱۵-۱۶ اوت روکیشکیس ۳٬۲۰۰ ۷ ۳٬۲۰۷
۹-۱۶ اوت راسینیای ۲۹۴ ۴ ۲۹۸
۲۷ ژوئن – ۱۴ اوت روکیشکیس ۴۹۳ ۴۸۸ ۹۸۱ همه قربانیان از فعالان کمونیست
۱۸ اوت Kaunas Fourth Fort ۱٬۴۰۹ ۴۰۲ ۱ ۱٬۸۱۲ شامل ۷۱۱ یهودی اعدام شده از گتو به تلافی فعالیت‌های خرابکارانه
۱۹ اوت اوکمرگه ۲۹۸ ۲۵۵ ۸۸ ۲ ۶۴۵ (اشتباه در محاسبه)
۲۲ اوت دوگاپیلس ۱ ۱ ۲ ۲۱ بازرسی زندان (اشتباه در محاسبه)
۲۲ اوت آگلونا ۵۴۴ ۵۴۴ قربانیان بیماران روانی (۲۶۹ مرد، ۲۲۷ زن و ۴۸ کودک)
۲۳ اوت پانه‌وژیس ۱٬۳۱۲ ۴٬۶۰۲ ۱٬۶۰۹ ۷٬۵۲۳
۱۸-۲۲ اوت راسینیای ۴۶۶ ۴۴۰ ۱٬۰۲۰ ۱٬۹۲۶
۲۵ اوت اوبلیای ۱۱۲ ۶۲۷ ۴۲۱ ۱٬۱۶۰
۲۵-۲۶ اوت شدووا ۲۳۰ ۲۷۵ ۱۵۹ ۶۶۴
۲۶ اوت زاراسیای ۷۶۷ ۱٬۱۱۳ ۶۸۷ ۲ ۲٬۵۶۹
۲۸ اوت پاسوالیس ۴۰۲ ۷۳۸ ۲۰۹ ۱٬۳۴۹
۲۶ اوت کایشیادوریس ۱٬۹۱۱ ۱٬۹۱۱ نامشخص
۲۷ اوت پرینای ۱٬۰۷۸ ۱٬۰۷۸ نامشخص
۲۷ اوت داگدا و کراسلاوا ۲۱۲ ۴ ۲۱۶
۲۷ اوت یونیشکیس ۴۷ ۱۵ ۱۴۳ ۳۵۵
۲۸ اوت ویلکییا ۷۶ ۱۹۲ ۱۳۴ ۴۰۲
۲۸ اوت کداینیای ۷۱۰ ۷۶۷ ۵۹۹ ۲٬۰۷۶
۲۹ اوت رومشیشکس و ژیژماریای ۲۰ ۵۶۷ ۱۹۷ ۷۸۴
۲۹ اوت اوتنا و مولتای ۵۸۲ ۱٬۷۳۱ ۱٬۴۶۹ ۳٬۷۸۲
۱۳-۳۱ اوت الیتاس و اطراف آن ۲۳۳ ۲۳۳
۱ سپتامبر ماریامپوله ۱٬۷۶۳ ۱٬۸۱۲ ۱٬۴۰۴ ۱۱۱ ۵٬۰۹۰
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر دارسونیشکیس ۱۰ ۶۹ ۲۰ ۹۹
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر گارلیاوا ۷۳ ۱۱۳ ۶۱ ۲۴۷
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر یوناوا ۱۱۲ ۱٬۲۰۰ ۲۴۴ ۱٬۵۵۶
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر پتراشیونای ۳۰ ۷۲ ۲۳ ۱۲۵
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر ییزناس ۲۶ ۷۲ ۴۶ ۱۴۴
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر آریوگالا ۲۰۷ ۲۶۰ ۱۹۵ ۶۶۲
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر یوسواینیای ۸۶ ۱۱۰ ۸۶ ۲۸۲
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر بابتای ۲۰ ۴۱ ۲۲ ۸۳
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر وند ژیوگالا ۴۲ ۱۱۳ ۹۷ ۲۵۲
۲۸ اوت - ۲ سپتامبر کراکس ۴۴۸ ۴۷۶ ۲۰۱ ۱٬۱۲۵
۴ سپتامبر پراوینیشکس ۲۴۷ ۶ ۲۵۳
۴ سپتامبر چکیشکه ۲۲ ۶۴ ۶۰ ۱۴۶
۴ سپتامبر سرژیوس ۶ ۶۱ ۱۲۶ ۱۹۳
۴ سپتامبر ولیونا ۲ ۷۱ ۸۶ ۱۵۹
۴ سپتامبر زاپیشکیس ۴۷ ۱۱۸ ۱۳ ۱۷۸
۵ سپتامبر اوکمرگه ۱٬۱۲۳ ۱٬۸۴۹ ۱٬۷۳۷ ۴٬۷۰۹
۲۵ اوت – ۶ سپتامبر راسینیای ۱۶ ۴۱۲ ۴۱۵ ۸۴۳
۲۵ اوت – ۶ سپتامبر یوربارکاس ۴۱۲ ۴۱۲
۹ سپتامبر الیتاس ۲۸۷ ۶۴۰ ۳۵۲ ۱٬۲۷۹
۹ سپتامبر بوتریمونیس ۶۷ ۳۷۰ ۳۰۳ ۷۴۰
۱۰ سپتامبر مرکینه ۲۲۳ ۳۵۵ ۲۷۶ ۸۵۴
۱۰ سپتامبر وارنا ۵۴۱ ۱۴۱ ۱۴۹ ۸۳۱
۱۱ سپتامبر لیپالینگیس ۶۰ ۷۰ ۲۵ ۱۵۵
۱۱ سپتامبر سیریای ۲۲۹ ۳۸۴ ۳۴۰ ۹۵۳
۱۲ سپتامبر سیمناس ۶۸ ۱۹۷ ۱۴۹ ۴۱۴
۱۱ - ۱۲ سپتامبر اوژوسالیای ۴۳ ۴۳ به تلافی کمک‌های مردم محلی به پارتیزان‌های روس
۲۶ سپتامبر Kaunas Fourth Fort ۴۱۲ ۶۱۵ ۵۸۱ ۱٬۶۰۸ افراد بیمار و موارد مشکوک به بیماری
۲ اکتبر ژاگاره ۶۳۳ ۱٬۱۰۷ ۴۹۶ ۲٬۲۳۶ نتیجه سرکوب سریع شورش یهودیان
۴ اکتبر Kaunas Ninth Fort ۳۱۵ ۷۱۲ ۸۱۸ ۱٬۸۴۵ به تلافی کشته شدن یک افسر پلیس آلمانی در گتو
۲۹ اکتبر Kaunas Ninth Fort ۲٬۰۰۷ ۲٬۹۲۰ ۴٬۲۷۳ ۹٬۲۰۰
۳ نوامبر لازدییای ۴۸۵ ۵۱۱ ۵۳۹ ۱٬۵۳۵
۱۵ نوامبر ویلکاویشکیس ۳۶ ۴۸ ۳۱ ۱۱۵
۲۵ نوامبر Kaunas Ninth Fort ۱٬۱۵۹ ۱٬۶۰۰ ۱۷۵ ۲٬۹۳۴ یهودیان فرستاده شده از برلین، مونیخ و فرانکفورت
۲۹ نوامبر Kaunas Ninth Fort ۶۹۳ ۱٬۱۵۵ ۱۵۲ ۲٬۰۰۰ یهودیان فرستاده شده از برسلاو و وین
۲۹ نوامبر Kaunas Ninth Fort ۱۷ ۱ ۱۷ ۳۴ (اشتباه در محاسبه)
۱۳ ژوئیه – ۲۱ اوت دوگاپیلس ۹٬۰۱۲ ۵۷۳ ۹٬۵۸۵ به دست آینزاتس‌کماندو ۳
۱۲ اوت – ۱ سپتامبر ویلنیوس ۴۲۵ ۱۹ ۱۷ ۴۶۱ به دست آینزاتس‌کماندو ۳[n ۵]
۲ سپتامبر ویلنیوس ۸۶۴ ۲٬۰۱۹ ۸۱۷ ۳٬۷۰۰ به تلافی سوء قصد به سربازان آلمانی
۱۲ سپتامبر ویلنیوس ۹۹۳ ۱٬۶۷۰ ۷۷۱ ۳٬۳۳۴ (اشتباه در محاسبه)
۱۷ سپتامبر ویلنیوس ۳۳۷ ۶۸۷ ۲۴۷ ۴ ۱٬۲۷۱ (اشتباه در محاسبه)
۲۰ سپتامبر نمنچینه ۱۲۸ ۱۷۶ ۹۹ ۴۰۳
۲۲ سپتامبر ناویویی ویلنیا ۴۶۸ ۴۹۵ ۱۹۶ ۱٬۱۵۹
۲۴ سپتامبر ریشه ۵۱۲ ۷۴۴ ۵۱۱ ۱٬۷۶۷
۲۵ سپتامبر یاشیونای ۲۱۵ ۲۲۹ ۱۳۱ ۵۷۵
۲۷ سپتامبر ایشیشکس ۹۸۹ ۱٬۶۳۶ ۸۲۱ ۳٬۴۴۶
۳۰ سپتامبر تراکای ۳۶۶ ۴۸۳ ۵۷ ۱٬۴۴۶
۴ اکتبر ویلنیوس ۴۳۲ ۱٬۱۱۵ ۴۳۶ ۱٬۹۸۳
۶ اکتبر سملیشکس ۲۱۳ ۳۵۹ ۳۹۰ ۹۶۲
۹ اکتبر شونچیونیس ۱٬۱۶۹ ۱٬۸۴۰ ۷۱۷ ۳٬۷۲۶
۱۶ اکتبر ویلنیوس ۳۸۲ ۵۰۷ ۲۵۷ ۱٬۱۴۶
۲۱ اکتبر ویلنیوس ۷۱۸ ۱٬۰۶۳ ۵۸۶ ۲٬۳۶۷
۲۵ اکتبر ویلنیوس ۱٬۷۶۶ ۸۱۲ ۲٬۵۷۸
۲۷ اکتبر ویلنیوس ۹۴۶ ۱۸۴ ۷۳ ۱٬۲۰۳
۳۰ اکتبر ویلنیوس ۳۸۲ ۷۸۹ ۳۶۲ ۱٬۵۳۳
۶ نوامبر ویلنیوس ۳۴۰ ۷۴۹ ۲۵۲ ۱٬۳۴۱
۱۹ نوامبر ویلنیوس ۷۶ ۷۷ ۱۸ ۱۷۱
۱۹ نوامبر ویلنیوس ۱۴ ۱۴ اسیران جنگی و لهستانی‌ها
۲۰ نوامبر ویلنیوس ۳ ۳ اسیران جنگی
۲۵ نوامبر ویلنیوس ۹ ۴۶ ۸ ۱ ۶۴
۲۸ سپتامبر - ۱۷ اکتبر پلیشچانیکی [be]، Bischolin,[n ۶]
Šack [be]، Bobr [be]، اوزدا
۶۲۰ ۱٬۲۸۵ ۱٬۱۲۶ ۱۹ ۳٬۰۵۰ به دست آینزاتس‌کماندو ۳ در مینسک بلاروس
۴٬۰۰۰ ۴٬۰۰۰
جمع کل ۵۷٬۳۳۸ ۴۸٬۵۹۲ ۲۹٬۴۶۱ ۲٬۰۵۸ ۱۳۷٬۳۴۶  
Notes:
  1. Grouped by the ending date of the massacre
  2. If breakdown of Jews not specified, men, women and children are included in a single column
  3. Includes mostly communists and mentally ill
  4. Total is given per original report. Errors in addition are noted with "(Error in math)".
  5. EK 3 took over from EK 9 in Vilnius
  6. As spelled in the original report

منابعویرایش

  1. Klee, Ernst; Dressen, Willi; Riess, Volker (1988). "The Good Old Days": The Holocaust as Seen by Its Perpetrators and Bystanders. The Free Press. pp. 46–58. ISBN 9781568521336.

پیوند به بیرونویرایش