گیاهان پایا

گیاهان پایا یا چندساله (به انگلیسی: Perennial plant)، گیاهانی هستند با طول عمری بیش از ۲ سال، این نامگذاری برای تفکیک این نوع گیاهان با طول عمر بیش از ۲ سال از دیگر گیاهان با طول عمرهای ۲ ساله و یک ساله پدید آمده‌است. همچنین این نامگذاری نشان دهندهٔ تفاوت میان گیاهانی با قسمت‌های چوبی و گیاهان بدون قسمت‌های چوبی است که معمولاً گیاهان پایا قسمت‌های چوبی بیشتری دارند. گیاهان پایا می‌توانند دارای عمری کوتاه (تنها چند سال) یا مانند درختان دارای عمری بلند باشند. گیاهان پایا در مناطق گرمتر و شرایط مناسب آب و هوایی بسته به فصل رویششان بیشترین میزان رشد را می‌توانند داشته باشند. برخی از گیاهان پایا می‌توانند همیشه سبز باشند مانند درخت کاج.

کاسنی دشتی، نمونه‌ای از یک گیاه علفی پایا

گیاهان علفی پایاویرایش

خانوادهٔ گیاهان علفی پایا (به انگلیسی:herbaceous perennial plant) گیاهان علفی هستند با طول عمری بیش از ۲ سال، این نامگذاری برای تفکیک این نوع گیاهان علفی با طول عمر بیش از ۲ سال از دیگر گیاهان علفی با طول عمرهای ۲ ساله و یک ساله پدید آمده‌است. همچنین این نامگذاری نشان دهندهٔ تفاوت میان گیاهان علفی با قسمت‌های چوبی و گیاهان علفی بدون قسمت‌های چوبی است که معمولاً گیاهان علفی پایا قسمت‌های چوبی بیشتری دارند. گیاهان علفی پایا عبارتند از اعضای خانواده سوسن و زنبق، انواع عادی سوسن که شامل لاله، سنبل، پیاز، سیر و سوسن‌های حقیقی هستند. توت فرنگی نیز از جمله گیاهان پایایی است که با ایجاد ساقه‌های رونده تولید مثل می‌کنند. هر بوته جدید توت فرنگی در سال اول دسته‌ای از برگ و گل و میوه و ساقه‌های رونده تولید می‌کند، در سال بعد بعضی از بذرهای گیاه ممکن است برویند و ساقه‌های رونده آن هم ریشه می‌دوانند و به تدریج بوته‌های تازه به وجود می‌آیند. این فرایند هر سال ادامه می‌یابد. توت فرنگی‌هایی که برای خورن استفاده می‌شوند در واقع ساقه سرخ و گوشتالود گیاه، و تخمه‌های بسیار کوچکی که در سطح قسمت گوشتالود ساقه فرورفته‌اند، میوه‌های حقیقی بوته توت فرنگی هستند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش