گیون هوون (زاده ۸۶۷) (حکومت ۸۹۲ - ۹۳۵) نخستین پادشاه سلسله باکجه جدید بود که از تجزیه سلسله شیلا ایجاد شد. وی از سال ۸۹۲ تا ۹۳۵ میلادی پادشاه باکجه جدید بود.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/Kyon_Hwon