باز کردن منو اصلی

یادگیری بی نظارت یا یادگیری بدون نظارت (انگلیسی: Unsupervised machine learning، در مقابل یادگیری بانظارت)، یکی از انواع یادگیری در یادگیری ماشینی است. اگر یادگیری بر روی داده‌های بدون برچسب و برای یافتن الگوهای پنهان در این داده‌ها انجام شود، یادگیری بدون نظارت خواهد بود.

از انواع یادگیری بدون نظارت می‌توان به خوشه‌بندی، مدل پنهان مارکوف، بعضی روش‌های تشخیص ناهنجاری و برخی شبکه‌های عصبی مصنوعی اشاره کرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Hastie, Trevor (2009). "Chapter 14: Unsupervised Learning". The elements of statistical learning data mining, inference, and prediction (PDF). New York: Springer. ISBN 0-387-84857-6.