یارد

یکی از واحدهای اندازه‌گیری طول
(تغییرمسیر از یارد (یکا))

یارد (به انگلیسی: yard) مخفف: yd، واحد اندازه‌گیری طول برابر ۹۱۴٫۴ میلیمتر یا ۳ فوت است؛ و هر فوت برابر با ۱۲ اینچ می‌باشد. هر اینچ برابر با ۲٫۵۴ سانتی‌متر است. فاصله نوک بینی تا نوک انگشتان دست هنری اول تعریف شده که یکای مناسبی نیست؛ زیرا یکای مناسب باید دارای دو ویژگی زیر باشد که این یکا مورد دوم را ندارد:

  1. قابلیت بازتولید در مکانهای گوناگون را داشته باشد.
  2. تغییر نکند.
یارد
سامانه‌های اندازه‌گیریدستگاه امپراتوری/دستگاه آمریکایی units
یکایطول
نشانyd 
تبدیل یکا
۱ yd در ...... برابر است با ...
   imperial/US units   ۳ پا (یکا)
 36 اینچ
   دستگاه متریک (دستگاه بین‌المللی یکاها) units   ۰٫۹۱۴۴ متر
طول‌های استاندارد بر روی دیوار رصدخانه سلطنتی گرینویچ

منابع

ویرایش
  • ویکی‌پدیا انگلیسی