میلی‌متر

یکای طول معادل یک هزارم متر
(تغییرمسیر از میلیمتر)

میلی‌متر یا میلیمتر (به فرانسوی: millimètre) مخفف: mm، یکای طول برابر با یک‌هزارم متر است. هر ۱۰ میلی‌متر برابر با ۱ سانتی‌متر است. و هر ۱۰۰۰ میکرومتر معادل ۱ میلی‌متر است.

میلی‌متر
خط‌کش دارای نشان‌های millimetre و centimetre
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایطول
نشانmm 
برگرفته از نامThe پیشوندهای اس‌آی mille (لاتین for "one thousand") and the متر
تبدیل یکا
۱ mm در ...... برابر است با ...
   micrometres   ۱×۱۰۳ µm = ۱۰۰۰ میکرومتر
   centimetres   ۱×۱۰−۱ سانتی‌متر = ۰٫۱ سانتی‌متر
   metres   ۱×۱۰−۳ متر = ۰٫۰۰۱ متر
   kilometres   ۱×۱۰−۶ km
   inches   ۰٫۰۳۹۳۷۰ اینچ
   feet   ۰٫۰۰۳۲۸۰۸ فوت

هر ۱۰ میلی‌متر یک سانتی‌متر است و هر ۱۰۰ سانتی‌متر یک متر، و هر ۱۰۰۰ متر یک کیلومتر است.

منابع

ویرایش
  • ویکی‌پدیا انگلیسی