یحیی چهارم ادریسی

یحیی بن ادریس بن عمر بن ادریس دوم، نهمین سلطان و فرمانروای مراکش از دودمان ادریسی از تاریخ ۹۰۴ میلادی (وفات یحیی سوم) تا سال ۹۱۷ که خلفای فاطمی به حکومت عبیدالله مهدی بر مراکش چیره‌شدند حکومت کرد. پس از یحیی چهارم به‌مدت هشت سال تا سال ۹۲۵، خلفای فاطمی بر مراکش چیره‌بودند که پس از آنها حسن یکم دوباره دودمان ادریسی را به حکومت رساند.

یحیی چهارم ادریسی
نهمین فرمانروای مراکش
سلطنت۹۰۴ تا ۹۱۷
پیشینیحیی سوم ادریسی
جانشینحکومت فروپاشید؛ عبیدالله مهدی، ادریسیان را سرنگون کرد و هشت سال بر مراکش حکومت کرد تا هنگامی که حسن یکم ادریسی، دودمان ادریسی را احیا کرد.
نام کامل
یحیی بن ادریس بن عمر بن ادریس بن ادریس ادریسی
دودماندودمان ادریسی Flag of Morocco (780 1070) (1258 1659).svg
پدرادریس بن عمر بن ادریس دوم
دین و مذهبشیعه زیدی

منابعویرایش