یزید دوم شروانشاه

یزید دوم شروانشاه دهمین فرمانروای شروان بود. او جانشین برادرش محمد چهارم شد.

یزید دوم شروانشاه
شاه شروان
Silver dirhams of Shirvanshah II Yazid.jpg
سلطنتژوئن، ۹۹۱ – نوامبر، ۱۰۲۷
پیشینمحمد چهارم شروانشاه
جانشینمنوچهر یکم شروانشاه
زاده۱ ژانویهٔ ۰۹۹۱
شماخی
درگذشتهنوامبر ۱۰۲۷
شماخی
فرزند(ان)منوچهر یکم شروانشاه
انوشیروان
علی دوم شروانشاه
قباد
شامکویه
احمد بن یزید
سالار شروانشاه
مملان بن یزید
خاندانشروان‌شاهان
پدراحمد بن شروانشاه

منابعویرایش