یوتا توکان

یوتا توکان یک ستاره است که در صورت فلکی توکان قرار دارد.

یوتا توکان
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی توکان (صورت فلکی)
بُعد ۰۱h ۰۷m ۱۸.۷s
میل −۶۱° ۴۶' ۳۱"
قدر ظاهری (V) +۵.۳۶
قدر مطلق (V)+۵.۳۶
فاصله۲۷۹ ± ۱۲ ly
(۸۶ ± ۴ pc)
رده طیفیG5III
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 332, HD 6793, CP-62 89, FK5 39, HIP 5268, SAO 248324.

منابع