یوتا مرغ بهشتی

یک جرم آسمانی

یوتا مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

یوتا مرغ بهشتی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۷h ۲۲m ۰۵.۸۷۶۰s
میل -۷۰° ۰۷′ ۲۳.۵۴۹″
قدر ظاهری (ع) ۵.۴۱
مشخصات
نوع طیف B8/B9Vn
شاخص رنگ U−B -0.23
شاخص رنگ B−V -0.04
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۴.۳ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱.۷۳ mas/yr
میل: -۱۲.۰۴ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۲.۸۵ mas
قدر مطلق (MV)-۲.۳۱
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۸.۶۴ R
درخشندگی۶۷۰ L
درجه حرارت۱۰,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
FK5 642, HIP 84979, HR 6411, HD 156190, SAO 257491.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش