یوداش تادئوش کرزینسکی

یوداش تادئوش کرزیسنکی (به لهستانی: Judasz Tadeusz Krusinski)[الف] (زادهٔ ۱۶۷۵ میلادی - درگذشتهٔ ۱۷۵۶ میلادی) یک لهستانی یسوعی بود که در امپراتوری صفوی از ۱۷۰۷ میلادی تا ۱۷۲۵/۱۷۲۸ میلادی زندگی می‌کرد. او واسطه‌ای بین پاپ و دربار ایران بود و او از مترجمان دربار هم بود.

او زبان فارسی را می‌دانست و با ملّت و مردم آن به خوبی آشنا بود. او ساکن پایتخت سلطنتی صفوی، اصفهان و یکی از «شاهدان دست اول» محاصرهٔ این شهر در سال ۱۷۲۲ میلادی در طی شورش افغان‌ها بود. روایات کرزینسکی او را در این دورهٔ خاص از دورهٔ صفویه به منبع اصلی مهمی تبدیل می‌کند.

یادداشت‌ها

  1. با املای "Judas Thaddeus" هم ثبت شده‌است.

منابع

  • Ferrer, José Cutillas (2018). Encyclopaedia Iranica.
  • Matthee, Rudi (2013). The History of the Late Revolutions in Persia: An Eyewitness Account of the Fall of the Safavid Dynasty, by Judas Thaddeus Krusinski. I.B.Tauris. pp. 1–904. ISBN 978-1-78076-468-9. Matthee, Rudi (2013). The History of the Late Revolutions in Persia: An Eyewitness Account of the Fall of the Safavid Dynasty, by Judas Thaddeus Krusinski. I.B.Tauris. pp. 1–904. ISBN 978-1-78076-468-9. Matthee, Rudi (2013). The History of the Late Revolutions in Persia: An Eyewitness Account of the Fall of the Safavid Dynasty, by Judas Thaddeus Krusinski. I.B.Tauris. pp. 1–904. ISBN 978-1-78076-468-9.