کشور یونان در بازی‌های المپیک توانسته ۱۱۶ مدال در بازی‌های المپیک تابستانی کسب کند

یونان در
Olympics
شناسه آی‌اوسیGRE
ان‌اوسیکمیته المپیک یونان
وبگاهwww.hoc.gr (یونانی) (انگلیسی)
مدال‌ها
طلا
۳۳
نقره
۴۳
برنز
۴۰
مجموع
۱۱۶
حضورهای تابستانی
حضورهای زمستانی
سایر حضورهای مرتبط
بازی‌های بینابینی ۱۹۰۶

جدول مدال‌ها

ویرایش
*Red border colour indicates tournament was held on home soil.

مدال‌ها بر پایه ورزش بازی‌های المپیک تابستانی

ویرایش
ورزشطلانقرهبرنزمجموع
  دو و میدانی۷۱۲۱۰۲۹
  وزنه‌برداری۶۵۴۱۵
  ژیمناستیک۵۳۳۱۱
  تیراندازی۴۴۵۱۳
  قایق‌رانی بادبانی۳۲۳۸
  شمشیربازی۲۱۱۴
  شنا۱۴۳۸
  کشتی۱۳۷۱۱
  تکواندو۱۳۰۴
  دوچرخه‌سواری۱۳۰۴
  جودو۱۰۱۲
  شیرجه۱۰۰۱
  روئینگ۰۱۲۳
  تنیس۰۱۱۲
  واترپلو۰۱۰۱
مجموع (۱۵ ورزش)۳۳۴۳۴۰۱۱۶

جدول مدال‌ها بر پایه ورزشکار

ویرایش

فهرست مدال‌آوران

ویرایش
مدال نام(ها) بازی‌ها ورزش رویداد
1  طلا اسپریدون لوئیس   ۱۸۹۶   دو و میدانی ماراتون مردان
1  طلا آریستیدیس کونستانتینیدیس   ۱۸۹۶   دوچرخه‌سواری دوچرخه‌سواری جاده مردان
1  طلا لئونیداس پیرگوس   ۱۸۹۶   شمشیربازی مردان masters foil
1  طلا یوانیس گئورگیادیس   ۱۸۹۶   شمشیربازی سابر مردان
1  طلا یوانیس میتروپولوس   ۱۸۹۶   ژیمناستیک مردان rings
1  طلا نیکولاس آندریاکوپولوس   ۱۸۹۶  ژیمناستیک مردان rope climbing
1  طلا پانتلیس کاراسوداس   ۱۸۹۶   تیراندازی مردان 200 m military rifle
1  طلا گئورگیوس اورفانیدیس   ۱۸۹۶   تیراندازی مردان 300 m free rifle, three positions
1  طلا یوانیس فرانگودیس   ۱۸۹۶   تیراندازی تپانچه آتش سریع ۲۵ متر مردان
1  طلا یوانیس مالوکینیس   ۱۸۹۶   شنا مردان sailors 100 m freestyle
2  نقره خاریلوس واسیلاکوس   ۱۸۹۶   دو و میدانی ماراتون مردان
2  نقره میلتیادیس گوسکوس   ۱۸۹۶   دو و میدانی مردان shot put
2  نقره پانایوتیس پاراسکووپولوس   ۱۸۹۶   دو و میدانی پرتاب دیسک مردان
2  نقره استاماتیوس نیکولوپولوس   ۱۸۹۶   دوچرخه‌سواری مردان sprint
مردان time trial
2  نقره گئورگیوس کولتیس   ۱۸۹۶   دوچرخه‌سواری 110 کیلومتر مردان
2  نقره تیلماخوس کاراکالوس   ۱۸۹۶   شمشیربازی مردان sabre
2  نقره توماس سناکیس   ۱۸۹۶   ژیمناستیک مردان rope climbing
2  نقره   ۱۸۹۶   ژیمناستیک مردان team parallel bars
2  نقره پاناگیوتیس پاولیدیس   ۱۸۹۶   تیراندازی مردان 200 m military rifle
2  نقره یوانیس فرانگودیس   ۱۸۹۶   تیراندازی مردان 300 m free rifle, three positions
2  نقره گئورگیوس اورفانیدیس   ۱۸۹۶   تیراندازی مردان 25 m rapid fire pistol
2  نقره آنتونیوس پپانوس   ۱۸۹۶   شنا مردان 500 m freestyle
2  نقره یوانیس آندرئو   ۱۸۹۶   شنا مردان 1200 m freestyle
2  نقره اسپیریدون خازاپیس   ۱۸۹۶   شنا مردان sailors 100 m freestyle
2  نقره دیونیسیوس کاسداگلیس   ۱۸۹۶   تنیس مردان singles
2  نقره گئورگیوس تسیتاس   ۱۸۹۶   کشتی مردان Greco-Roman
3  برنز دیمیتریوس گولمیس   ۱۸۹۶   دو و میدانی مردان 800 m
3  برنز Evangelos Damaskos   ۱۸۹۶   دو و میدانی مردان pole vault
3  برنز Ioannis Theodoropoulos   ۱۸۹۶   دو و میدانی مردان pole vault
3  برنز Ioannis Persakis   ۱۸۹۶   دو و میدانی مردان triple jump
3  برنز گئورگیوس پاپاسیدریس   ۱۸۹۶   دو و میدانی مردان shot put
3  برنز سوتیریوس ورسیس   ۱۸۹۶   دو و میدانی پرتاب دیسک مردان
3  برنز پریکلیس پیراکوس-ماورومیچالیس   ۱۸۹۶   شمشیربازی مردان foil
3  برنز پطروس پرساکیس   ۱۸۹۶   ژیمناستیک مردان rings
3  برنز   ۱۸۹۶   ژیمناستیک مردان team parallel bars
3  برنز نیکولاس تریکوپیس   ۱۸۹۶   تیراندازی مردان 200 m military rifle
3  برنز نیکولاس موراکیس   ۱۸۹۶   تیراندازی مردان 25 m military pistol
3  برنز یوانیس فرانگودیس   ۱۸۹۶   تیراندازی مردان 30 m free pistol
3  برنز افستاتیوس خورافاس   ۱۸۹۶   شنا مردان 500 m freestyle
مردان 1200 m freestyle
3  برنز دیمیتریوس دریواس   ۱۸۹۶   شنا مردان sailors 100 m freestyle
3  برنز کونستانتینوس پاسپاتیس   ۱۸۹۶   تنیس مردان singles
3  برنز الکساندروس نیکولوپولوس   ۱۸۹۶   وزنه‌برداری مردان one hand lift
3  برنز سوتیریوس ورسیس   ۱۸۹۶   وزنه‌برداری مردان two hand lift
3  برنز استفانوس خریستوپولوس   ۱۸۹۶   کشتی مردان Greco-Roman
1  طلا Perikles Kakousis   ۱۹۰۴   وزنه‌برداری مردان two hand lift
3  برنز Nikolaos Georgantas   ۱۹۰۴   دو و میدانی پرتاب دیسک مردان
2  نقره کونستانتینوس سیکلیتیراس   ۱۹۰۸   دو و میدانی پرش طول ایستاده مردان
پرش طول ایستاده مردان
2  نقره Michalis Dorizas   ۱۹۰۸   دو و میدانی مردان freestyle javelin
3  برنز Anastasios Metaxas   ۱۹۰۸   تیراندازی مردان individual trap shooting
1  طلا کونستانتینوس سیکلیتیراس   ۱۹۱۲  دو و میدانی پرش طول ایستاده مردان
3  برنز کونستانتینوس سیکلیتیراس   ۱۹۱۲  دو و میدانی مردان standing high jump
2  نقره Georgios Moraitinis
Iason Sappas
Alexandros Theofilakis
Ioannis Theofilakis
Alexandros Vrasivanopoulos
  ۱۹۲۰   تیراندازی مردان 30 m team military pistol
3  برنز جورجیوس روبانیس   ۱۹۵۶   دو و میدانی مردان pole vault
1  طلا کنستانتین دوم یونان
Odysseus Eskitzoglou
Georgios Zaïmis
  ۱۹۶۰   قایقرانی بادبانی دراگون
3  برنز Petros Galaktopoulos   ۱۹۶۸   کشتی فرنگی 70 ک‌گ مردان
2  نقره Ilias Khatzipavlis   ۱۹۷۲   قایقرانی بادبانی فین
2  نقره Petros Galaktopoulos   ۱۹۷۲   کشتی فرنگی 74 ک‌گ مردان
1  طلا Stelios Mygiakis   ۱۹۸۰   کشتی فرنگی 62 ک‌گ مردان
3  برنز Georgios Hatziioannidis   ۱۹۸۰   کشتی آزاد 62 ک‌گ مردان
3  برنز Aristidis Rapanakis
Anastasios Gavrilis
Tasos Bountouris
  ۱۹۸۰   قایقرانی بادبانی Soling
2  نقره Dimitrios Thanopoulos   ۱۹۸۴   کشتی فرنگی 82 ک‌گ مردان
3  برنز Charalambos Cholidis   ۱۹۸۴   کشتی فرنگی 57 ک‌گ مردان
3  برنز Charalambos Cholidis   ۱۹۸۸   کشتی فرنگی 57 ک‌گ مردان
1  طلا Voula Patoulidou   ۱۹۹۲   دو و میدانی دو 100 متر بامانع 100 زنان
1  طلا پیروس دیماس   ۱۹۹۲   وزنه‌برداری 82.5 ک‌گ مردان
1  طلا یوانیس ملیسانیدیس   ۱۹۹۶   ژیمناستیک مردان floor
1  طلا Nikolaos Kaklamanakis   ۱۹۹۶   قایقرانی بادبانی مردان Mistral One Design
1  طلا پیروس دیماس   ۱۹۹۶   وزنه‌برداری 83 ک‌گ مردان
1  طلا کاخی کاشیاشویلی   ۱۹۹۶   وزنه‌برداری 99 ک‌گ مردان
2  نقره Niki Bakoyianni   ۱۹۹۶   دو و میدانی [[Athletics at the 1996 Summer Olympics – Women's high jump|high jump زنان]]
2  نقره Leonidas Sabanis   ۱۹۹۶   وزنه‌برداری 59 ک‌گ مردان
2  نقره Valerios Leonidis   ۱۹۹۶  وزنه‌برداری 64 ک‌گ مردان
2  نقره Leonidas Kokas   ۱۹۹۶   وزنه‌برداری 91 ک‌گ مردان
1  طلا کونستانتینوس کنتریس   ۲۰۰۰   دو و میدانی مردان 200 metres
1  طلا Michail Mouroutsos   ۲۰۰۰   تکواندو 58 ک‌گ مردان
1  طلا پیروس دیماس   ۲۰۰۰   وزنه‌برداری 85 ک‌گ مردان
1  طلا کاخی کاشیاشویلی   ۲۰۰۰   وزنه‌برداری 94 ک‌گ مردان
2  نقره Ekaterini Thanou   ۲۰۰۰   دو و میدانی 100 متر زنان
2  نقره Anastasia Kelesidou   ۲۰۰۰   دو و میدانی پرتاب دیسک زنان
2  نقره میرلا مانیانی   ۲۰۰۰   دو و میدانی پرتاب نیزه زنان
2  نقره دیموستنیس تامپاکوس   ۲۰۰۰   ژیمناستیک مردان rings
2  نقره Leonidas Sabanis   ۲۰۰۰  وزنه‌برداری 62 ک‌گ مردان
2  نقره Viktor Mitrou   ۲۰۰۰   وزنه‌برداری 77 ک‌گ مردان
3  برنز Ioanna Chatziioannou   ۲۰۰۰   وزنه‌برداری 63 ک‌گ زنان
3  برنز Amiran Kardanov   ۲۰۰۰   کشتی آزاد 54 ک‌گ مردان
3  برنز Eirini Aindili
Evangelia Christodoulou
Maria Georgatou
Zacharoula Karyami
Charikleia Pantazi
Anna Pollatou
  ۲۰۰۰   ژیمناستیک زنان rhythmic group all-around
1  طلا Thomas Bimis
Nikolaos Siranidis
  ۲۰۰۴   شیرجه مردان 3 m synchronized springboard
1  طلا الیاس الیادیس   ۲۰۰۴   جودو -81 ک‌گ مردان
1  طلا Sofia Bekatorou
Emilia Tsoulfa
  ۲۰۰۴   قایقرانی بادبانی 470 زنان
1  طلا دیموستنیس تامپاکوس   ۲۰۰۴   ژیمناستیک مردان rings
1  طلا آتاناسیا تسوملکا   ۲۰۰۴   دو و میدانی 20 کیلومتر پیاده‌روی زنان
1  طلا فانی چالکیا   ۲۰۰۴   دو و میدانی دو ۴۰۰ متر بامانع زنان
2  نقره Anastasia Kelesidou   ۲۰۰۴   دو و میدانی پرتاب دیسک زنان
2  نقره Nikolaos Kaklamanakis   ۲۰۰۴   قایقرانی بادبانی مردان mistral
2  نقره Hrysopiyi Devetzi   ۲۰۰۴   دو و میدانی پرش سه‌گام زنان
2  نقره   ۲۰۰۴   واترپلو رقابت زنان
2  نقره Elisavet Mystakidou   ۲۰۰۴   تکواندو -67 ک‌گ زنان
2  نقره Alexandros Nikolaidis   ۲۰۰۴   تکواندو +80 ک‌گ مردان
3  برنز پیروس دیماس   ۲۰۰۴   وزنه‌برداری -85 ک‌گ مردان
3  برنز Vasileios Polymeros
Nikolaos Skiathitis
  ۲۰۰۴   روئینگ مردان lightweight double sculls
3  برنز آرتیوم کیورغیان   ۲۰۰۴   کشتی فرنگی 55 ک‌گ مردان
3  برنز میرلا مانیانی   ۲۰۰۴   دو و میدانی پرتاب نیزه زنان
2  نقره Dimitrios Mougios
Vasileios Polymeros
  ۲۰۰۸   روئینگ مردان lightweight double sculls
2  نقره Alexandros Nikolaidis   ۲۰۰۸   تکواندو +80 ک‌گ مردان
3  برنز Sofia Bekatorou
Virginia Kravarioti
Sofia Papadopoulou
  ۲۰۰۸   قایقرانی بادبانی زنان yngling class
3  برنز الیاس الیادیس   ۲۰۱۲   جودو 90 ک‌گ مردان
3  برنز Christina Giazitzidou
Alexandra Tsiavou
  ۲۰۱۲   روئینگ زنان lightweight double sculls
1  طلا آنا کوراکاکی   ۲۰۱۶   تیراندازی زنان 25 m pistol
1  طلا الفتریوس پترونیاس   ۲۰۱۶   ژیمناستیک مردان rings
1  طلا کاترینا استفانیدی   ۲۰۱۶   دو و میدانی زنان pole vault
2  نقره اسپیریدون یانیوتیس   ۲۰۱۶   شنا کیلومتر مردان 10 km open water
3  برنز آنا کوراکاکی   ۲۰۱۶   تیراندازی تپانچه بادی ۱۰ متر زنان
3  برنز Pavlos Kagialis
Panagiotis Mantis
  ۲۰۱۶   قایقرانی بادبانی 470 مردان

مدال‌آوران ورزشکاران

ویرایش
 
پیروس دیماس is the top Greek Olympic medalist having won three gold and one bronze medal in weightlifting.
 
کونستانتینوس سیکلیتیراس has won four Olympic medals in athletics and ties Pyrros Dimas for the Greek athlete with the most Olympic medals won in total.
 
Voula Patoulidou نخستین ورزشکار دو و میدانی زن یونانی was که برنده مدال طلا بازی های المپیم در 1992 شد.
 
خریسوپییی دودزی، دارای یک مدال نقره در پرش سه‌گام.
ورزشکار ورزش بازی‌ها       مجموع
پیروس دیماس   وزنه‌برداری ۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴ ۳ ۰ ۱ ۴
کونستانتینوس سیکلیتیراس   دو و میدانی ۱۹۰۸۱۹۱۲ ۱ ۲ ۱ ۴
یوانیس فرانگودیس   تیراندازی ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۱ ۳
کاخی کاشیاشویلی   وزنه‌برداری ۱۹۹۶۲۰۰۰ ۲ ۰ ۰ ۲
نیکولاس آندریاکوپولوس   ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۰ ۲
گئورگیوس اورفانیدیس   تیراندازی ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۰ ۲
Nikolaos Kaklamanakis   قایقرانی بادبانی ۱۹۹۶۲۰۰۴ ۱ ۱ ۰ ۲
دیموستنیس تامپاکوس   ژیمناستیک ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۱ ۱ ۰ ۲
یوانیس میتروپولوس   ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۱ ۰ ۱ ۲
Sofia Bekatorou   قایقرانی بادبانی ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۱ ۰ ۱ ۲
الیاس الیادیس   جودو ۲۰۰۴۲۰۱۲ ۱ ۰ ۱ ۲
آنا کوراکاکی   تیراندازی ۲۰۱۶ ۱ ۰ ۱ ۲
استاماتیوس نیکولوپولوس   دوچرخه‌سواری ۱۸۹۶ ۰ ۲ ۰ ۲
توماس سناکیس   ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۰ ۲ ۰ ۲
Leonidas Sabanis   وزنه‌برداری ۱۹۹۶۲۰۰۰ ۰ ۲ ۰ ۲
Anastasia Kelesidou   دو و میدانی ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۰ ۲ ۰ ۲
Alexandros Nikolaidis   تکواندو ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۰ ۲ ۰ ۲
پطروس پرساکیس   ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۰ ۱ ۱ ۲
Petros Galaktopoulos   کشتی ۱۹۶۸۱۹۷۲ ۰ ۱ ۱ ۲
میرلا مانیانی   دو و میدانی ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۰ ۱ ۱ ۲
خریسوپییی دودزی   دو و میدانی ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۰ ۱ ۰ ۱
Vasileios Polymeros   روئینگ ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۰ ۱ ۱ ۲
افستاتیوس خورافاس   شنا ۱۸۹۶ ۰ ۰ ۲ ۲
Charalambos Cholidis   کشتی ۱۹۸۴۱۹۸۸ ۰ ۰ ۲ ۲

مدال آوران برتر

ویرایش

The tables below list the top Olympic medalists for Greece, sorted by gold, silver and then bronze medals.

مردان
ورزشکار ورزش بازی‌ها       مجموع
پیروس دیماس   وزنه‌برداری ۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴ ۳ ۰ ۱ ۴
کاخی کاشیاشویلی   وزنه‌برداری ۱۹۹۶۲۰۰۰ ۲ ۰ ۰ ۲
کونستانتینوس سیکلیتیراس   دو و میدانی ۱۹۰۸۱۹۱۲ ۱ ۲ ۱ ۴
یوانیس فرانگودیس   Shooting ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۱ ۳
نیکولاس آندریاکوپولوس   ژیمناستیک ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۰ ۲
گئورگیوس اورفانیدیس   Shooting ۱۸۹۶ ۱ ۱ ۰ ۲
Nikolaos Kaklamanakis   Sailing ۱۹۹۶۲۰۰۴ ۱ ۱ ۰ ۲
دیموستنیس تامپاکوس   ژیمناستیک ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۱ ۱ ۰ ۲
یوانیس میتروپولوس   ژیمناستیک 1896 ۱ ۰ ۱ ۲
الیاس الیادیس   Judo ۲۰۰۴2012 ۱ ۰ ۱ ۲
زنان
Athlete Sport Games       مجموع
Sofia Bekatorou   Sailing ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۱ ۰ ۱ ۲
آنا کوراکاکی   تیراندازی ۲۰۱۶ ۱ ۰ ۱ ۲
Voula Patoulidou   دو و میدانی ۱۹۹۲ ۱ ۰ ۰ ۱
فانی چالکیا   دو و میدانی ۲۰۰۴ ۱ ۰ ۰ ۱
Emilia Tsoulfa   Sailing ۲۰۰۴ ۱ ۰ ۰ ۱
آتاناسیا تسوملکا   دو و میدانی ۲۰۰۴ ۱ ۰ ۰ ۱
کاترینا استفانیدی   دو و میدانی ۲۰۱۶ ۱ ۰ ۰ ۱
Anastasia Kelesidou   دو و میدانی ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۰ ۲ ۰ ۲
میرلا مانیانی   دو و میدانی ۲۰۰۰۲۰۰۴ ۰ ۱ ۱ ۲
خریسوپییی دودزی   دو و میدانی ۲۰۰۴۲۰۰۸ ۰ ۱ ۰ ۱

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش