یکاهای طبیعی

یکاهای طبیعی (به انگلیسی: natural units) یکاهای فیزیکی اندازه‌گیری‌اند که برپایهٔ ثابت‌های جهانی قرار دارند. به این معنی که یکاها به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که اندازه عددی یک یا چند ثابت بنیادی طبیعت برابر با عدد یک بشود. این کار بیشتر برای ساده شدن محاسبات و قابلیت مقایسه کمیت‌های مختلف انجام می‌شود. برخی بر این باورند که برای برقراری ارتباط با موجودات فرازمینی تنها ابزاری که در اختیار بشر است استفاده از ثابت‌های بنیادی طبیعت و سیستم یکاهای طبیعی می‌باشد. برای نمونه بار یک الکترون e یک یکای طبیعی برای بار الکتریکی است؛ یا سرعت نور c یکای طبیعی اندازه‌گیری سرعت است.

انواع یکاهای طبیعیویرایش

دستگاه یکاهای پلانکویرایش

در این دستگاه پنج ثابت بنیادی طبیعت برابر یک قرار داده می‌شوند. این ثابت‌ها عبارت‌اند از:

دستگاه یکاهای اتمیویرایش

دستگاه یکاهای طبیعی در ذرات بنیادیویرایش

نامزدهای قرار گیری در جدول یکاهای طبیعیویرایش

ثابت‌های فیزیکی که می‌توانند به عنوان یکای طبیعی کاربرد داشته باشند از جدول زیر انتخاب می‌شوند. توجه داشته باشید که تنها مقدار کوچکتر می‌تواند به عنوان یکا برگزیده شود. برای نمونه جرم الکترون me و جرم پروتون mp هر دو نمی‌توانند با هم به عنوان یکای جرم برگزیده شوند.

ثابت نماد بُعد
سرعت نور   L T−1
ثابت تراوایی خلاء   Q−2 M L
ثابت گذردهی خلأ   Q2 M−1 L−3 T2
ثابت کولن   Q−2 M L3 T−2
ویژگی‌های امپدانس فضای آزاد   Q−2 M L2 T−1
ثابت گرانش   M−1 L3 T−2
ثابت پلانک (reduced)   M L2 T−1
ثابت بولتزمن   M L2 T−2 Θ−1
بار الکترون   Q
الکترون   M
پروتون   M

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی