یکای بین‌المللی

یکای بین‌المللی یا واحد بین‌المللی (اختصاری IUیکای اندازه‌گیری مقدار ماده در داروشناسی است. اندازه واحد بین‌المللی (جرم یا حجم) بسته به نوع ماده مورد اندازه‌گیری متفاوت است و مبتنی بر کنش زیستی و اثر می‌باشد و برای مقایسه آسانتر میان مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندازه یکای بین‌المللی IU بر حسب گرم ویرایش

منابع ویرایش

  1. «Dietary Supplements Ingredient Database». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۲ آوریل ۲۰۱۴.
  2. Dietary Reference Intakes Tables: Unit Conversion Factors
  3. "Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin E". Retrieved 6 October 2012.
  4. "Dietary Reference Intakes Tables". Retrieved 6 October 2012.