۱۰۰۱ (قمری)

۱۰۰۱ (قمری)، هزار و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم اکتبر سال ۱۵۹۲ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰ 

سال: ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان