۱۰۴۹ (خورشیدی)

سال ۱۰۴۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۰۴۹ هزار و چهل و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰ 

سال: ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲
۱۰۴۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۶۷۰ – ۱٬۶۷۱
هجری قمری ۱٬۰۸۰ – ۱٬۰۸۱
گاه‌شماری گرگوری 1670
MDCLXX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۴۲۳
گاه‌شماری ارمنی ۹۷۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۱۷۴ – -۱۷۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۶۲۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۲۱۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۰۳۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۷۸ – ۷٬۱۷۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۸۱ – ۱٬۱۸۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۸۶ – ۱٬۳۸۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۶۲ – ۱٬۶۶۳
سال عبری ۵٬۴۳۰ ۵٬۴۳۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۷۲۵ – ۱٬۷۲۶
 - ساکا سموت ۱٬۵۹۲ – ۱٬۵۹۳
 - کالی یوگا ۴٬۷۷۱ – ۴٬۷۷۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۶۷۰
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۰۰۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۲۱۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش