۱۰۵۷ (قمری)

۱۰۵۷ (قمری)، هزار و پنجاه و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ششم فوریه سال ۱۶۴۷ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰ 

سال: ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش