۱۰۵۸ (قمری)

۱۰۵۸ (قمری)، هزار و پنجاه و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هفتم ژانویه سال ۱۶۴۸ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰ 

سال: ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش