۱۰۵۹ (خورشیدی)

سال ۱۰۵۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۰۵۹ هزار و پنجاه و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰ 

سال: ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲
۱۰۵۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۶۸۰ – ۱٬۶۸۱
هجری قمری ۱٬۰۹۰ – ۱٬۰۹۱
گاه‌شماری گرگوری 1680
MDCLXXX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۴۳۳
گاه‌شماری ارمنی ۹۸۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۱۶۴ – -۱۶۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۶۳۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۲۲۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۰۴۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۸۸ – ۷٬۱۸۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۹۱ – ۱٬۱۹۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۹۶ – ۱٬۳۹۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۷۲ – ۱٬۶۷۳
سال عبری ۵٬۴۴۰ ۵٬۴۴۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۷۳۵ – ۱٬۷۳۶
 - ساکا سموت ۱٬۶۰۲ – ۱٬۶۰۳
 - کالی یوگا ۴٬۷۸۱ – ۴٬۷۸۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۶۸۰
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۰۱۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۲۲۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش