۱۰۶۶ (خورشیدی)

سال ۱۰۶۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۰۶۶ هزار و شصت و ششمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰  ۱۰۹۰ 

سال: ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹
۱۰۶۶ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۶۸۷ – ۱٬۶۸۸
هجری قمری ۱٬۰۹۸ – ۱٬۰۹۹
گاه‌شماری گرگوری 1687
MDCLXXXVII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۴۴۰
گاه‌شماری ارمنی ۹۹۶
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۱۵۷ – -۱۵۶
گاه‌شماری بربری ۲٬۶۳۷
گاه‌شماری بودایی ۲٬۲۳۱
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۰۴۹
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۹۵ – ۷٬۱۹۶
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۹۸ – ۱٬۱۹۹
گاه‌شماری قبطی ۱٬۴۰۳ – ۱٬۴۰۴
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۷۹ – ۱٬۶۸۰
سال عبری ۵٬۴۴۷ ۵٬۴۴۸
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۷۴۲ – ۱٬۷۴۳
 - ساکا سموت ۱٬۶۰۹ – ۱٬۶۱۰
 - کالی یوگا ۴٬۷۸۸ – ۴٬۷۸۹
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۶۸۷
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۰۲۰
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۲۳۰

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش