۱۰۹۵ (قمری)، هزار و نود و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم دسامبر سال ۱۶۸۳ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰  ۱۰۹۰  ۱۱۰۰  ۱۱۱۰  ۱۱۲۰ 

سال: ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش