۱۰۹۸ (قمری)

۱۰۹۸ (قمری)، هزار و نود و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم نوامبر سال ۱۶۸۶ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰  ۱۰۹۰  ۱۱۰۰  ۱۱۱۰  ۱۱۲۰ 

سال: ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان