۱۱۴۸ (قمری)

سال هجری قمری

۱۱۴۸ (قمری)، هزار و صد و چهل و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم مه سال ۱۷۳۵ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۱۰  ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰ 

سال: ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱

رویدادها

ویرایش

به روی کار آمدن حکومت افشاریان به وسیله نادر شاه افشار در ایران

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش

1- http://ensani.ir/fa/article/418774/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86