۱۱۴۹ (قمری)

۱۱۴۹ (قمری)، هزار و صد و چهل و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم مه سال ۱۷۳۶ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۱۰  ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰ 

سال: ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش