دهه ۱۱۶۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۱۶۲ (پیش از میلاد))

دهه ۱۱۶۰ (پیش از میلاد) صد و شانزدهمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰ 
سال: ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش