۱۱۹۶ (قمری)، هزار و صد و نود و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم دسامبر سال ۱۷۸۱ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰ 

سال: ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش