۱۱۹۳ (قمری)

۱۱۹۳ (قمری)، هزار و صد و نود و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم ژانویه سال ۱۷۷۹ میلادی است و سه شنبه، ۲۹ دی ۱۱۵۷ هجری خورشیدی(۱۱۵۷/۱۰/۲۹)

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰ 

سال: ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش