۱۲۰۵ (قمری)

سال هجری قمری

۱۲۰۵ (قمری)، هزار و دویست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم سپتامبر سال ۱۷۹۰ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰ 

سال: ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش