۱۲۰۸ (قمری)، هزار و دویست و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم اوت سال ۱۷۹۳ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰ 

سال: ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش