۱۲۱۲ (قمری)

۱۲۱۲ (قمری)، هزار و دویست و دوازدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم ژوئن سال ۱۷۹۷ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰ 

سال: ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته