۱۲۱۴ (قمری)

سال هجری قمری

۱۲۱۴ (قمری) هزار و دویست و چهاردهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم ژوئن سال ۱۷۹۹ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰ 

سال: ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷

مناسبت‌ها

ویرایش

رویدادها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش