۱۲۴۱ (قمری)

۱۲۴۱ (قمری)، هزار و دویست و چهل و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم اوت سال ۱۸۲۵ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰ 

سال: ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش