۱۲۴۴ (قمری)، هزار و دویست و چهل و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم ژوئیه سال ۱۸۲۸ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰ 

سال: ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش