۱۲۹۳ (قمری)

۱۲۹۳ (قمری)، هزار و دویست و نود و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم ژانویه سال ۱۸۷۶ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰ 

سال: ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

سردار ملی ستار خان

وابستهویرایش