۱۳۸۵ (قمری)

۱۳۸۵ (قمری)، هزار و سیصد و هشتاد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم مه سال ۱۹۶۵ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰ 

سال: ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش