۱۳۸۲ (قمری)

۱۳۸۲ (قمری)، هزار و سیصد و هشتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم ژوئن سال ۱۹۶۲ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰ 

سال: ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان