۱۳۹۸ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۹۸ (قمری)، هزار و سیصد و نود و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم دسامبر سال ۱۹۷۷ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰ 

سال: ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش