۱۳۹۵ (قمری)

۱۳۹۵ (قمری)، هزار و سیصد و نود و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم ژانویه سال ۱۹۷۵ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰ 

سال: ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش