۱۴۱۲ (قمری)

۱۴۱۲ (قمری)، هزار و چهارصد و دوازدهمین سال در گاه‌شماری هجری قمری قراردادی و کبیسه است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم ژوئیه سال ۱۹۹۱ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰ 

سال: ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ - ۱۴۱۲ - ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش