دهه ۱۴۲۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۴۲۷ (پیش از میلاد))

دهه ۱۴۲۰ (پیش از میلاد) صد و چهل و دومین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰ 

سال: ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ - ۱۴۲۰ - ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان