۱۴۳۴ (قمری)


۱۴۳۴ قمری، هزار و چهارصد و سی‌ و چهارمین سال در گاه‌شماری هجری قمری قراردادی سالی کبیسه است.
اول محرم این سال روز پنجشنبه: (۲۵ آبان ۱۳۹۱ هجری خورشیدی) برابر با پانزدهم نوامبر سال ۲۰۱۲ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰ 

سال: ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ - ۱۴۳۴ - ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش