دهه ۱۴۵۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۴۵۸ (پیش از میلاد))

دهه ۱۴۵۰ (پیش از میلاد) صد و چهل و پنجمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰  ۱۴۷۰  ۱۴۸۰ 

سال: ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ - ۱۴۵۰ - ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش