۱۴ (قمری)، چهاردهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم فوریه سال ۶۳۵ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰ 

سال: ۱۱ ۱۲ ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ ۱۶ ۱۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش