۱۶۵ (قمری)، صد و شصت و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی‌ام اوت سال ۷۸۱ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰  ۱۹۰ 

سال: ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش